|es |it |en |po |no |ar |eus | Szukaj Login

Strona główna

Projekt Golden5

Celem proponowanego projektu Golden5 jest rozwinięcie, na przestrzeni trzech lat, programu kształcenia i kursu modułowego dla kadry nauczycielskiej, aby uczynić środowisko szkolne bardziej przyjaznym i bardziej skutecznym. Projekt ten opiera się na przekonaniu, że na szkole spoczywa odpowiedzialność za kształcenie przyszłych obywateli, posiadających zdrowe nastawienie wobec samych siebie, innych ludzi i całego społeczeństwa, i że dzieci, którym grozi wykluczenie społeczne naprawdę wymagają specjalnej uwagi. Samym nauczycielom potrzebne są zadawalające strategie zarządzania i wspomagania rozwoju społecznego dzieci i klasy jako grupy.

Zespół

Zespół biorący udział w Golden5 ma duże doświadczenie w projektach dotyczących problemów w zachowaniu i dziećmi, którym grozi wykluczenie społeczne, a jego uczestnicy tworzyli już pomoce edukacyjne i modułowe kursy szkoleniowe dla nauczycieli.
Nasz cel to uporządkowanie i integracja naszych doświadczeń edukacyjnych, w formie systematycznego podejścia, które będzie można nazwać programem Golden 5.

Wykonanie

Program ten i jego strategie zostaną wykorzystane w badaniu pilotażowym, sprawdzone i wdrożone jako kurs doskonalący dla nauczycieli(Rezultaty).

Stworzona zostanie strona www i sieć G5; program i kurs będą upowszechniane, początkowo jako wstępne szkolenie nauczycieli, a następnie zostanie zaprezentowany kurs europejski (Comenius 2.2).

SOCRATES, COMENIUS 2.1. EDUCATIONAL STAFF REFERENCE: 119090-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21
TITLE: THE GOLDEN 5: An Educational Intervention