|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Szukaj Login

Klimat społeczny

  • Klasa jest grupą (albo nie)
  • Przywódcy formalni, nieformalni, i prowodyrzy znęcania się
  • RóŜne orientacje w obrębie grupy klasowej
  • Charyzmatyczny przywódca
  • Kozioł ofiarny
  • Projekt Golden 5: zasady kluczowe
  • Projekt Szansa w Neapolu

klimat społeczny Type: PDF Size: 98 KB