|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Szukaj Login

Złote obszary

 

Personel pedagogiczny musi dysponować odpowiednim zestawem narzędzi oraz umiejętności umożliwiających zrozumienie funkcjonowania grupy i odpowiednie nią kierowanie. Nauczyciele muszą także mieć wystarczająco dużo pomysłów, by budować dobre relacje z uczniami i tworzyć klimat ułatwiający relacje i procesy uczenia się w klasie. W nauczaniu bardzo istotna jest elastyczność i różnorodność; Można je zapewnić oferując klasie rozmaite aktywności dostosowane do ogólnych potrzeb rozwojowych nastolatków, ale również do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego ucznia. I wreszcie, by spowodować zmianę spostrzegania społecznego i samospostrzegania u ucznia, konieczne jest włączenie do współpracy rodziny. Krótko mówiąc, chodzi o stworzenie takich relacji i atmosfery, w których wszystkich uczniów będzie się traktować jako „złotych”. Bazując na tych zasadach proponujemy wyodrębnienie pięciu obszarów. Dla poprawy klimatu klasy należy rozwijać wszystkie obszary równocześnie.