|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Szukaj Login

Wprowadzenie

Drukuj wersję
Typ: PDF
Rozmiar: 91,1 KB

  • Ogólna sytuacja w szkolnictwie ponadpodstawowym: problemy, niepowodzenia szkół.
  • Potrzeba adaptacji szkolnej.
  • Rozwój społeczny i osobisty.
    • 3.1 Koledzy szkolni
    • 3.2 Rola nauczycieli
  • Proponowany model interwencyjny