|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Szukaj Login

Rezultaty

Kliknij na mapę, aby obejrzeć raporty z ewaluacji uczestników G5 i instruktorów.
Badanie pilotażowe (wersja PDF) Badanie przeprowadzone w 2005 w celu oceny efektów stosowania zasad kluczowych i ich wpływu na wybranych uczniów.
Badanie oddziaływania(wersja PDF (en)) Badanie przeprowadzone w 2006, aby ocenić wartość Złotego kursu szkoleniowego dla nauczycieli. Informacje zbierano wśród nauczycieli, złotych uczniów, złotych klas i klas kontrolnych.
Mikroanaliza Poza klasą: Złote warsztaty (wersja PDF) Grupa 14 uczniów, którzy zostali wybrani jako sprawiający znaczne problemy w klasie brało udział w Złotych warsztatach, które odbywały się po lekcjach przez dwie godziny (w sumie 30 godzin). Tutaj prezentujemy rezultaty, szczególnie związane z efektami i potrzebą używania zasad kluczowych w pracy z takimi uczniami. Poza Europą: GOLDEN5 w Palestynie (wersja PDF (en)) Dwa kursy dla nauczycieli przeprowadzono w Palestynie (Gaza i Hebron). Efekty były zdecydowanie pozytywne; zarówno nauczyciele, jak i przedstawiciele władz uważają, że Złoty program to najlepszy sposób radzenia sobie z konfliktami.
Ewaluacja zewnętrzna Ewaluacja zewnętrzna polega na zastosowaniu wcześniej ustalonych kryteriów, przez jednego zewnętrznego experta lub zespół, do oceny działałań prowadzonych w obrębie projektu oraz jego rezultatów. W ramach ewaluacji zamierzamy przeprowadzić systematyczną i obiektywną analizę poszczególnych faz i rezultatów projektu. Ewaluacja jest próbą globalnej oceny jego wartości. Zgodnie z wcześniejszymi decyzjami przyjętymi w projekcie, plan ewaluacji opiera się o model KWPP, który obejmuje - ewaluację kontekstu, wkładu, procesu i produktu.
Golden Competences (PDF version (en))