|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Szukaj Login

Zasady kluczowe

Zasady kluczowe
Type: PDF
Size: 59,5 KB
  1. Zarządzanie klasą
  2. Budowanie relacji
  3. Klimat w klasie
  4. Nauczanie zindywidualizowane
  5. Relacje dom-szkoła

Zasady kluczowe to sposoby postępowania z klasą, które pomogą nauczycielom udoskonalić 5 Złotych Obszarów.
Kliknij na wybrany obszar, aby poznać proponowane zasady kluczowe.