|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Søk Login

Key steps/ Tiltak

Key steps
Document type: PDF
Størrelse: 70 KB
  1. Klasseledelse
  2. Relasjoner
  3. Sosialt klima
  4. Tilpasset læring
  5. Hjem - skole

"Key steps" er pedagogiske tiltak som du kan bruke i klassen og som vil hjelpe deg å forbedre de fem valgte områdene.
Trykk på dem for å se hvilke tiltak vi foreslår