|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Szukaj Login

1.- Jak zacząć: Samoocena nauczycieli

Proponujemy, aby nauczyciel rozpoczął od dokonania samooceny swoich umiejętności w wymienionych wcześniej obszarach. Na stronie www prezentujemy zestaw kwestionariuszy należących do poszczególnych obszarów programu. Każdy kwestionariusz zawiera pytania, na które nauczyciele powinni udzielić odpowiedzi w skali od 1 do 5 (od "nie zgadzam się" do "zgadzam się całkowicie"). Rezultaty uzyskane w poszczególnych kwestionariuszach wskażą, w którym obszarze osiągacie Państwo wyższe, a na którym niższe wyniki, oraz który wymiar w obrębie każdego obszaru wymaga poprawienia.
1) Zarządzanie klasą
2) Budowanie relacji
3) Klimat społeczny klasy 4) Nauczanie zindywidualizowane
5) Współpraca szkoła-dom
Złote obszary
Rezultaty pokażą, w którym Złotym obszarze i w którym wymiarze osiągacie Państwo wyższe, a w którym niższe wyniki.
W przypadku wymiarów wymagających poprawienia, należy wybrać należące do nich zasady kluczowe.