|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Søk Login

1. Hvordan starte: Lærers selvevalueringsskjema

Vi foreslår å starte med et selvevalueringsskjema innen de fem områdene for å måle hvilke ferdigheter lærer har inne. Vi tilbyr et skjema for hvert område. Hvert skjema har et forskjellig antall spørsmål. Hvert spørsmål besvares på en skala fra en til fem (helt uenig – helt enig). Resultatene vil vise skåren innen forskjellige områder og lærer vil kunne se hva som fungerer og hvor ekstra innsats bør settes inn. Du kan da få en pekepinn på hvilke av de fem hovedområdene du bør satse på. Når du har valgt ut et hovedområde så vil du kunne se hvilke delområder som bør utvikles. Hvert hovedområde består av et gitt antall underområder Du vil da få frem en funksjonsprofil for et spesifikt område.

Lærers selvevalueringsskjema. Velg et område.Velg det språk du ønsker å benytte.

1) Klasseledelse
2) Relasjonsbygging
3) Sosial klima 4) Tilpasset læring
5) Hjem skole

Valg av emne
Resultatene vil vise deg hvordan skårene dine er innen hvert område og innen de forskjellige emner.

Med denne informasjonen kan du velge to områder som du vil utvikle deg i. Når det gjelder hvilke emner innen områdene du vil utvikle deg i, så velg de ”key steps” som passer inn.

Lærers selv evalueringsskjema. Velg et emne/område og trykk på det norske flagg.