|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Søk Login

Velkommen

Målet vårt i prosjektet har vært å prøve å lage et program som kan støtte/hjelpe lærere i å skape et godt læringsmiljø. Prosjektet er fundamentert i vissheten om at skolen er en viktig arena med tanke på barn og unges dannelsesprosess og sosiale utvikling. Barn som er i risiko for sosial eksklusjon presenterer en sårbarhet som trenger spesiell oppmerksomhet. Læreren må være en dyktig klassekleder og være i stand til å skape god sosial og faglig utvikling for det enkelte barn samt skape et godt læringsmiljø.
De som har vært med å utvikle programmet er alle erfarne ressurspersoner innen arbeidet med problematferd og barn i risikosonen.

(I OG MED AT ARBEIDSSPRÅKET I PROSJEKTET HAR VÆRT ENGELSK HAR VI VALGT Å BEHOLDE TEORIDELEN OG RESULTATER På ENGELSK, MEN OVERSATT ”The Key Steps” OG DET SOM STÅR UNDER IMPLEMENTERING. Noen ord tar seg og finere ut på engelsk – som ”Golden student”, Golden areas etc.- disse har vi valgt å beholde )

SOCRATES, COMENIUS 2.1. EDUCATIONAL STAFF REFERENCE: 119090-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21
TITLE: THE GOLDEN 5: An Educational Intervention