|es |it |en |po |no | |eus |por | Søk Login

Veiledning

Veiledning
Type: PDF
Størrelse: 181 KB

Dette dokumentet er delt inn i trinn som vil hjelpe deg i implementeringsfasen.
Du vil måtte trenge noen verktøy. Du kan derfor enten melde deg på kurs Golden 5 treningskurs or eller logge deg inn på vårt nettverk.

Golden guide faser

  1. Valg av områder - Golden areas Selvevaluering
  2. Valg av tiltak - Key stepsKontroll ark
  3. 3. Valg av elever: Elevevalueringer
  4. Implementering avtiltak, keysteps Golden resources
  5. Join the G5 network