|es |it |en |po |no | |eus |por | Søk Login

5.Sjekke resultater: ”Golden network”

For å få inn objektiv informasjon om virkningen av programmet for deg og for elevene trenger du å bruke evalueringsskjemaene på deg og elevene innen en viss tid. Vi har satt minimum på 3 måneder, men ser at det er greit dersom det er etter et halvår eller et år.

Sammenlign resultatene , på hvilke områder er det forandring og hvorfor.

Alt arbeidet du har gjort har sannsynligvis medført at du har gjort dine erfaringer, har kommentarer, utviklet nye metoder etc. Vi oppfordrer deg til å dele dette med oss

Du kan kommentere “key steps” I “golden practice”, utveksle synspunkter etc. i ”Forum” . Dersom du ønsker å sende oss hele rapporten/alt du har notert, så gjør det, og vi vil legge det ut på nettet, til glede for andre i ”Golden Network section”