|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Søk Login

Golden Resources

Send new resource

Hjemmets læreplan

Tagged:
Hjemmets læreplan (Kan brukes på foreldremøter etc.)

1. Snakk positivt om skole og læring og utdannelse.

2. Drøft og diskuter ting/nyheter etc sammen med barna. Ikke vær redd for å markere egne standpunkt i normative sammenhenger.
3. Still opp på og snakk positivt om alle samarbeidsaktiviteter mellom hjem og skole
(foreldremøter, dugnader, konferanser, turer etc.)

4. Sett navnet ditt inn i klassens aktivitetsbank og bidra med noe. ( kjøring, bedriftsbesøk, foredrag, spesielle opplegg for elever på dagtid/ettermiddag/kveld)

5. Sikre at det er kulturell kompetanse i hjemmet ditt. ( bøker, bibliotek, PC etc og at du er en god kulturell modell)

6. Vis interesse for ditt barns læring, støtt opp omkring prosjekter, hjelp med lekser, tilrettelegg for en god arbeidsplass og gode arbeidsvaner.

7. Følg opp ditt barn på fritid, hvem de er sammen med og hva de gjør på.

8. Pass på at ditt barn har gode søvn og spisevaner.