|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Søk Login

4. Innføring av ”key steps”

Vi anbefaler at du at du setter deg grundig inn I hva det enkelte” key step” (tiltak) innebærer. Dersom du går for fort fram og ikke fullt er klar over hva det enkelte tiltak innebærer, så vil dette kunne virke inn på den fremgang som ønskes oppnådd i klasserommet.
De tiltak du velger å starte med brukes i ca. 2 – 5 uker før du velger nye tiltak. De tiltak som har vært i bruk fortsetter du å bruke selv om nye kommer til. Slik fortsetter du til så mange tiltak som mulig (nødvendig) er implementert.
Sannsynligvis vil du trenge å utveksle erfaringer eller ha bruk for flere pedagogiske hjelpemidler. Vi tilbyr noe av dette på nettet, og vil gjerne at du tar dette i bruk. Vi tilbyr et forum og pedagogiske hjelpemidler hvor du kan bidra med det du måtte ha og se hva andre bidrar med

Printing PDF version