|es |it |en |po |no |ar |eus |por | Søk Login

2. Valg av “key steps”: Lærers kontrollark


Key Steps in pdf version
Det er viktig å lese ”the key steps” grundig og starte med dem som er enklest å få til og som er mest signifikante.

Når du har valgt ”key steps” er det viktig å evaluere hvordan du arbeider med dem fortløpende. Du har tilgang til kontroll ark her. Velg ”key steps” fra disse arkene. Dette kan så printes ut eller lagres på PC.

Kontrollarkene bør fylles ut en gang pr. uke og erfaringene har vist seg at dette er særlig nyttig i begynnelsen. Arkene er og nyttige når du har samlinger med andre lærere for å vurdere hvordan det går. Slike møter anbefales sterkt og det bør være to møter i måneden.

Control sheets
NR
Control Sheet in pdf version